Förskolan Lilla Jag öppnades i Västra hanmen, Malmö maj 2014. Det är en mindre förskola med två avdelningar med små barngrupper. Vi har ett tillagningskök med laktovovegetarisk mat.

Förskolan har två avdelningar, Regnbågen 1-2 år och Skattkistan 3-5 år. Lilla Jag har 30 platser.

 Allt vi planerar i verksamheten ska genomsyras av vår vision Jag vill, jag kan, jag vågar. Vi är en ny verksamhet och vi har arbetat i starten med att få en bra grundverksamhet, en trygg barngrupp, rutiner och bra lärmiljö.

Vi möter varje barn utifrån deras behov. Verksamheten utgår från barnens intresse, åsikter och idéer vilket kräver lyhörda, medforskande pedagoger. Vi lägger stor vikt vid god föräldrakontakt och samverkan. Vi vill att föräldrarna ska känna att de alltid är välkomna in i verksamheten.

Vi är ute mycket och utmanar vår motorik och nyttjar våra lekplatser och naturområden. Vi har ett rörelserum där materialet inspirerar till rörelselek. Ytan ger möjlighet till lek som kräver utrymme bland annat miniröris, hinderbanor och andra rörelselekar.

Vid våra måltider använder vi riktigt porslin, glas och bestick vilket utmanar barnens finmotorik. I vår miljö finns material som inbjuder och utmanar finmotoriksutveckling och vi uppmuntrar barnen i deras på och avklädning.

Vi strävar efter att använda matematiska begrepp i vår vardagliga verksamhet. Vi spelar spel, både traditionella och på i-pad, har konstruktionslek med olika material och när vi är ute så uppmärksammar och pratar matte, vi hittar höga träd, stora och små stenar, mäter och väger naturmaterial mot varandra. Vi hittar samband och likheter och olikheter.

I musik, sång och dans har vi både språk, matte, motorik, glädje och stärker vår självkänsla och samhörighet.

Vi använder oss av språkmaterialet babblarna. Vi går regelbundet till biblioteket för att hitta böcker som är utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå. Vi har startat upp med TAKK och tänker oss att arbeta mycket med språkstärkande bilder. Med hjälp av vår ipad leker vi med ord och språk.

Vi arbetar på ett utforskande sätt tillsammans med barnen och vi är närvarande pedagoger. Vi använder oss av tekniken i vårt arbete med pedagogisk dokumentation.

 

Vår veckomatsedel planeras för att få varierad näringsik kost. Vi serverar laktovegetarisk mat som innehåller linser, ärtor och baljväxter, ägg, smör,grädde och mjölk ( inga lättprodukter). Vi använder råvaror som är säsongsanpassade, närodlat och/eller ekologiskt. Vi värnar om vår miljö och har ett klimattänk i vår matlagning. Vi har eget tillagningskök och maten lagas i direkt anslutning till lunch och på så sätt får vi ut mest näring från maten, alltså ingen varmhållning. 

Rektor/Huvudman 

Carolina Kaya

0723-239464

info@forskolanlillajag.se